kompletuctovnictvo.sk

Realizujeme pre Vás:

 • podvojné účtovníctvo
 • jednoduché účtovníctvo
 • mzdy a personalistika
 • účtovné poradenstvo
 • daňové priznania

Adresa:

 • Adva spol. s r.o.
 • Prúdy 91/2
 • 91105 Trenčín

Legislatívne nastavenia a normy sa neustále menia a v účtovníctve sa tento proces deje neustále. Priemerný človek počas svojho života a denného naháňania času, nestíha sledovať všetky novelizácie a aktualizácie, a častokrát tak dopláca na neznalosť zákona, ktorá ho samozrejme neospravedlňuje. V konečnom dôsledku musí platiť vysoké peňažné kompenzácie, ktoré sa vedia vyšplhať na skutočne vysoké čísla. Využite naše služby a budete mať po starostiach.

 • účtovný rok končí o
Zaťažuje vás účtovanie? Poskytujeme kompletné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva. Oplatí sa Vám vlastná účtovníčka? Nebojte sa daňovej kontroly.
Zaťažuje vás účtovanie? Venujte sa svojmu biznisu a účtovníctvo prenechajte nám.
Poskytujeme kompletné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva.
Oplatí sa Vám vlastná účtovníčka? Outsorcing účtovníctva Vám šetrí náklady.
Nebojte sa daňovej kontroly. Venujte sa svojmu biznisu a účtovníctvo prenechajte nám.
Adva spol. s r.o.

Naša spoločnosť Adva spol. s r.o. Trenčín sa zaoberá kompletným vedením podvojného a jednoduchého účtovníctva v súlade s platnými účtovnými a právnymi zákonmi a predpismi, vrátane miezd a personalistiky. Sme členmi CUS - Centrum účtovníkov Slovenska. Našim cieľom je odbremeniť zákazníkov od sledovanie stále sa meniacich zákonov, aby sa mohli plne venovať svojmu podnikaniu.

Za vykonané služby preberám právnu zodpovednosť. Vždy sa snažím vyjsť v ústrety, byť flexibilná. Termíny plním na čas. K výhodám, ktoré vyplývajú z externej dodávky účtovníckych služieb, ktoré Vám viem zabezpečiť, patrí šetrenie času a peňazí.

Zuzana Aštaryová

Zuzana Aštaryová

Našim hlavným cieľom je uľahčiť a zefektívniť spoločnostiam ich činnosť v náročnej oblasti akou je účtovníctvo, ktoré je východiskom pre zostavenie závierky a následne daňového priznania. Našou prioritou je Vaša spokojnosť.

V našej spoločnosti sa kladie dôraz na vypovedaciu schopnosť účtovníctva, to znamená aby získané informácie boli včas a správne interpretované a pomohli k správnym rozhodnutiam. Preto je efektívne zveriť tieto úlohy ľuďom, ktorí sa im profesionálne venujú s prihliadnutím na ich praktické skúsenosti.

Naše služby

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidenciu majetku
 • atď...
 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidenciu majetku
 • atď...
 • spracovanie miezd podľa predložených dokladov
 • vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad, vyhlásenie k dani z príjmu
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • prípravu pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov z poisťovní
 • vedenie personálnej evidencie- dovolenky, PN, stravné, daňového bonusu
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov
 • tvorba a sledovanie sociálneho fondu z hrubých miezd
 • vyhotovenie bankových príkazov na odvody a mzdy
 • mzdové listy, evidenčné listy DP
 • ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenia
 • atď...
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • daňové poradenstvo pri výpočte daňovej povinnosti a zákonné možnosti úpravy základu dane
 • ukladanie do Zbierky listín
 • zmeny v Obchodnom registri
 • atď...
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (mesačné, štvrťročné)
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • mesačné prehľady o dani z príjmu zo závislej činnosti
 • ročné hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmu zo závislej činnosti
 • daňová registrácia - prihláška FO, PO
 • atď...
Kde nás nájdete?

Adresa: Adva spol. s r.o., Prúdy 91/2, 91105 Trenčín

Prečo by ste mali zveriť spracovanie Vášho účtovníctva našej spoločnosti?

 • spracovanie účtovnej agendy Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej oblasti
 • spracovanie účtovníctva máte bez starostí, v dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme si účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi
 • upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti

Fotografie